Bestuur TY Zeeuws kamerorkest


Krijn Hamelink, voorzitter  
Ik wil mij inzetten voor TY omdat ik cultuur in Zeeland heel belangrijk vind. Cultuur in al haar vormen is een vorm van uiten die voor de mens en de maatschappij onmisbaar is. In deze tijd wordt dat ondergewaardeerd. Zo is muziek een taal die mensen op een andere wijze aan elkaar kan verbinden. En het verbinden van mensen is zeker tegenwoordig van groot belang. Muziek kan ontroeren, blij maken, tot bezinning leiden en enthousiasme kweken, zowel voor de uitvoerders als voor het publiek. Ik vind het ook belangrijk dat jonge mensen in contact komen met kunst en cultuur. TY kan daar een rol in spelen. Daarnaast is het voor het orkest van belang om muziek te omarmen en met passie over te brengen aan een zo breed mogelijk publiek. Om die doelen te bereiken ga ik mijn best doen.

Wim Oving, secretaris
Samen gaat het beter. Een motto dat goed bij me past. Door samen te werken komen mooie dingen tot stand. Dat is ook zo bijzonder in de samenwerking tussen musici in welke vorm dan ook. TY laat dat zien in kleine bezetting. Des te kleiner de bezetting, des te beter moet de onderlinge samenwerking zijn. Musici hebben faciliteiten nodig om hun werk te kunnen doen. Het bestuur van TY is als geheel verantwoordelijk voor het faciliteren, voor het beleid, voor de realisatie van concerten en het beheer van de middelen. De taken in het bestuur zijn zodanig verdeeld dat ik het secretariaat en het beheer van de financiële middelen voor m’n rekening neem. Mijn langjarige ervaring in allerlei leidinggevende functies komt daarbij goed van pas. Waarom TY? Omdat de muziek een soort genoegen teweeg brengt waar de menselijke natuur niet buiten kan. (Confucius).

Trinette Hoogzaad-Ledelay, orkestregisseur 
Als kunstenaar met een onderwijsachtergrond werk ik met plezier voor TY Zeeuws kamerorkest. De orkestregisseur is het aanspreekpunt voor de musici. Ik hou me vooral bezig met de organisatie van het orkest bij de repetities en concerten. In samenspraak met de concertmeester regel ik de samenstelling van het orkest voor specifieke uitvoeringen en stuur de benodigde partituren naar de musici. Daarnaast zorg ik, indien nodig, voor de huur van instrumenten en regel de locaties voor repetities en concerten. 

Monique de Kort, externe contacten
Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de medische sector, wil ik mij nu inzetten voor cultuur in het algemeen. Het organisatorische en bestuurlijke aspect trekt mij in het bijzonder, aangezien dat aansluit op mijn bestuurlijke functie binnen een landelijke beroepsvereniging en mijn plaats in de Kunstraad van de gemeente Hulst. Ik neem binnen het bestuur van TY de portefeuille externe contacten op mij. Het orkest verdient de aandacht van een breed publiek. TY zal zich, naast de grote concerten, ook meer gaan richten op concerten in kleine formatie, bijvoorbeeld huiskamerconcerten, concerten in kleine historische gebouwen, op besloten bijeenkomsten etc. Het doel is ook om de verschillende kunststromingen meer samen te laten smelten, poëzie, beeldende kunst, muziek. Dit alles maakt het tot een uitdaging om, in nauwe samenwerking met de concertmeester Dirk Van de Velde, nieuwe wegen voor TY Zeeuws kamerorkest te verkennen.

Tom Strating, bestuurslid

Bestuur TY Zeeuws kamerorkest