Disclaimer


Stichting Kamerorkest TY (Kamer van Koophandel: 22062439), hierna te noemen TY Zeeuws Kamerorkest, verleent u hierbij toegang tot www.tyzeeuwskamerorkest.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. TY Zeeuws Kamerorkest behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.tyzeeuwskamerorkest.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stichting Kamerorkest TY.

Beperkte aansprakelijkheid


TY Zeeuws Kamerorkest spant zich in om de inhoud van www.tyzeeuwskamerorkest.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.tyzeeuwskamerorkest.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TY Zeeuws Kamerorkest.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.tyzeeuwskamerorkest.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.tyzeeuwskamerorkest.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TY Zeeuws Kamerorkest nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TY Zeeuws Kamerorkest en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TY Zeeuws Kamerorkest, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.