Privacy & Cookie verklaring


Stichting TY Kamerorkest licht in de onderstaande paragrafen toe welke soort informatie wordt verzameld op de website www.tyzeeuwskamerorkest.nl en hoe de stichting persoonsgegevens verwerkt.

Contactgegevens:
Seissingel 51
4334 AA Middelburg
www.tyzeeuwskamerorkest.nl

Persoonsgegevens


Stichting TY Kamerorkest verwerkt persoonsgegevens die de stichting bereiken doordat u gebruik maakt van haar website en diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan de stichting verstrekt.

De persoonsgegevens die de stichting verwerkt, zijn:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• IP-adres
• Gegevens over uw activiteiten op deze website
• Internetbrowser en type apparaat

Stichting TY Kamerorkest verwerkt uw persoonsgegevens met het doel u te kunnen bellen of e-mailen om u op de hoogte te houden van activiteiten van het orkest.

Bewaartermijn


Stichting TY Kamerorkest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk met oog op het doel van verzameling. Personalia, adresgegevens, email en telefoon worden voor max. 1 jaar bewaard omwille van kaartverkoop.

Beveiliging persoonsgegevens


Stichting TY Kamerorkest acht bescherming van uw gegevens zeer belangrijk en doet wat in haar macht ligt om diefstal, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking en wijziging te voorkomen. Als u niettemin de indruk heeft dat de stichting daar niet in slaagt, neemt u dan contact op met het bestuur via secretaris@tyzeeuwskamerorkest.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens


Stichting TY Kamerorkest heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar die zonder toestemming van ouders of voogd. Of een bezoeker 16 jaar of ouder is, valt echter niet te controleren. De stichting adviseert ouders of voogden daarom om betrokken te blijven bij online activiteiten die hun kinderen ontplooien, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als u meent dat de stichting niettemin zonder toestemming informatie heeft verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met het bestuur via secretaris@tyzeeuwskamerorkest.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming


Stichting TY Kamerorkest neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor individuen of groepen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een medewerker of vrijwilliger van TY Zeeuws Kamerorkest.

Delen van persoonsgegevens met derden


Stichting TY Kamerorkest verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van afspraken met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies & vergelijkbare technieken


Stichting TY Kamerorkest gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn klein tekstbestanden die bij een eerste bezoek aan de website van het orkest worden opgeslagen in de internetbrowser van uw apparaat. Daarover werd u geïnformeerd en heeft u toestemming verleend (of geweigerd) bij uw eerste bezoek aan deze website.

Stichting TY Kamerorkest gebruikt cookies met oog op technische functionaliteit om de werking van de website te optimaliseren en eventuele voorkeursinstellingen op te slaan. Stichting TY Kamerorkest gebruikt ook tracking cookies om uw surfgedrag te volgen opdat ze inhoud kan aanbieden die op uw surfgedrag aangepast is. Tot slot wordt bij bezoek aan de website ook cookies door derden geplaatst, zoals adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Stichting TY Kamerorkest gebruikt Google Analytics voor analytische cookies die websitebezoek meten, geanonimiseerd, met standaardbewaartermijn 6 maanden.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor cookies door de instellingen van uw browser zodanig te wijzigen dat de browser geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle eerder verzamelde informatie verwijderen. Voor meer informatie, zie https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw verzamelde persoonsgegevens op te vragen, corrigeren of verwijderen. Te allen tijde behoudt u tevens het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt een verzoek indienen om u of een door u genoemde organisatie de over u verzamelde gegevens digitaal toe te sturen.

Wilt u van deze rechten gebruik maken, richt u zich dan tot het bestuur van Stichting TY Kamerorkest via secretaris@tyzeeuwskamerorkest.nl. Stuurt u dan een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zodanig dat de stichting kan verifiëren dat het verzoek van u afkomstig is. Maakt u, om uw eigen privacy en identiteit te waarborgen, in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (‘Machine Readable Zone’: de serie nummers onderaan uw paspoort), het nummer van uw identiteitsbewijs en uw BSN (burgerservicenummer) onleesbaar. De stichting antwoordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

Stichting TY Kamerorkest wijst u er tot slot graag op dat u, bij ontevredenheid over de omgang met uw persoonsgegevens, een klacht in kunt dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Bij vragen, opmerkingen of suggesties is Stichting TY Kamerorkest bereikbaar via secretaris@tyzeeuwskamerorkest.nl