Keet in de Kerk

Zaterdag 14 oktober vierde het Zierikzeese koor Con Spirito haar 75 jarig bestaan met een prachtig concert. Uitgevoerd werden de Krönungsmesse van Mozart en het Gloria van Vivaldi. Ons orkest TY zorgde voor de begeleiding. Behalve een concert was er ook een spec iale gebeurtenis voor de kinderen. Dirigent Mar van der Veer beschrijft wat er gebeurde:

Stil kwamen de kinderen in lange rijen binnen. Bewust was de Nieuwe Kerk in Zierikzee uiterst sfeervol verlicht met mooie kleureffecten. Alleen het binnenkomen in deze ruimte was voor de kinderen al een ervaring. Het was spannend, ook voor de organisatie. Hoe zouden de kinderen reageren op een strijkkwartet? Mijn eigen ervaring als muziekdocent was dat het moest lukken. Ik weet nog hoe ooit een lastige klas in het voortgezet onderwijs diep onder de indruk was van Shostakovich. Want alleen het zien al van de musicerende spelers is een spektakel.

Het strijkkwartet stond verborgen opgesteld. Geen kind wist wat er vandaag zou komen. Wauw! Daarna klonken de instrumenten één voor één terwijl de vier strijkinstrumenten op het scherm verschenen. Welk instrument hoor je nu…en….nu….en…nu? Toen kwamen ze tevoorschijn en speelden ze het eerste stuk. Ieder kind keek ademloos toe. Zoiets hadden ze nog nooit gehoord. En zo ontvouwde zich het concert. Korte stukjes, pizzicato, een balletstukje, een tango. Ondertussen werden videobeelden van de echte dansen geprojecteerd. Martine van de Kar liet de kinderen vragen stellen en dat hield maar niet op, zo geïnteresseerd waren ze.

Het waren twee concertjes achter elkaar. Steeds voor 100 kinderen. Een belevenis. Ik weet het zeker: dit vergeten ze een leven lang niet meer. Hier begint de interesse voor muziek die je niet meer kwijt raakt. Misschien werd er zelfs een nieuwe violist geboren.