zondag 7 april 2024 - Nieuwe Kerk, Zierikzee Cantatedienst


Op zondag 7 april voert het Zeeuws Kamorkest TY samen met het koor ConSpirito en instrumentale en vocale solisten cantate BWV 180 van JS Bach uit, een bij uitstek vreugdevol werk, dat soms zelfs iets uitbundigs heeft, zoals in de tenoraria met de virtuoze fluitpartij. De cantate wordt muzikaal omlijst door enige andere werken van JS Bach met dezelfde sfeer. De muzikale leiding is in handen van Mar van der Veer, die ook het verhaal rond deze cantate zal vertellen. De viering van Cantate 180 heeft een bescheiden religieus karakter.

Plaats: Zierikzee, Nieuwe Kerk, aanvang 15.30.